Plan Your Adventure →

One Planet

Profwch wefr y goedwig

Y fynedfa i’ch Antur yng Ngogledd Cymru

Os ydych ar droed neu ar ddwy olwyn, mae Oneplanet Adventure yn gyfle delfrydol ar gyfer antur a gweithgaredd yn yr awyr agored.

Boed yn dro cerdded hamddenol i’r teulu ar un o’n llwybrau troed ag arwyddbyst, neu’n reid llawn adrenalin o amgylch rhai o’r llwybrau beiciau mynydd gwneuthuredig gorau yn y DU, gall Oneplanet Adventure ddarparu’r ddihangfa ddelfrydol, gyda’r holl gyfleusterau y buasech yn eu disgwyl mewn canolfan goedwig flaenllaw i ymwelwyr.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae Coed Llandegla wedi dod yn adnabyddus fel y lle i ddod am eich chwa o adrenalin beicio mynydd yn y DU. Mae gennym ystod o lwybrau ar gyfer pob gallu, o’r Llwybr Gwyrdd pictiwrésg o gwmpas y gronfa ddŵr i’r llwybr Llinell-B gwibwych a digonedd o weithgareddau eraill. Os ydych yn mwynhau beicio mynydd, mae gennym lwybrau a fydd wrth eich bodd!

Gyda llwybrau troed ag arwyddbyst sy’n addas ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd sy’n cynnwys y golygfeydd gorau o’r goedwig, mae’n lle anhygoel i gael eich gwynt atoch, ymlacio a mwynhau amser gyda ffrindiau a theulu.

Mae angen neilltuo amser i fwyta a myfyrio ym mhob antur. Mae ein caffi arobryn yn darparu arlwy perffaith o fwyd swmpus, coffi gwych ac awyrgylch croesawgar er mwyn sicrhau fod pob stori yn cael ei hadrodd.

Mae yna rywbeth at ddant pawb yn Oneplanet Adventure.

Contact

Gwefan

www.oneplanetadventure.com

Ffôn

01978 761656

Accommodation

Llyn Rhys Campsite

01978 790627

Megs Loft

01824 780419

Gales of Llangollen

01978 860089

Food and Drink

Oneplanet Adventure Cafe

01978 751656

Manor Haus

Ruthin: 01824 704830

Llangollen: 01978 860775

Gales of Llangollen

01978 860089