Plan Your Adventure →

Plas y Brenin

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol

Plas y Brenin yw’r Ganolfan Fynydda Genedlaethol. Rydym yn darparu cyfarwyddyd safon-aur mewn dringo creigiau, cerdded bryniau a mynydda, caiacio, canŵio a beicio mynydd. Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau preswyl i bobl o bob gallu, ac yn gallu darparu profiadau teilwredig ar gyfer grwpiau o ffrindiau a theuluoedd.

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, mae ein lleoliad yn ddiguro fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau i bobl o bob gallu mewn dringo bryniau, sgramblo, mynydda, canŵio, caiacio a beicio mynydd.

Os ydych yn dymuno cychwyn ar y chwaraeon cyffrous hyn, neu’n dymuno gwella eich sgiliau presennol, bydd ein hyfforddwyr arbenigol yn sicrhau eich bod yn cael y mwyaf allan o bob munud gyda ni. Byddwch yn gadael gyda phrofiad anhygoel, a’r holl sgiliau, gwybodaeth a thechnegau y bydd arnoch eu hangen am oes o anturiaethau.

Yn ogystal â chyrsiau pwrpasol, rydym hefyd yn cynnig dyddiau antur i deuluoedd neu grwpiau o ffrindiau. Gallwn addasu’r rhain ar gyfer eich grŵp, a gallwch brofi ystod o anturiaethau cyffrous o’n canolfan yng Nghapel Curig. Dringo creigiau, padl-fyrddio wrth sefyll, canŵio a chaiacio – chi biau’r dewis.

Beth bynnag y dewiswch ei wneud gyda ni, byddwch yn gadael gydag atgofion anhygoel a’r ysbrydoliaeth i gael mwy o anturiaethau mewn llefydd rhyfeddol.

Contact

Gwefan

www.pyb.co.uk

Archebu

www.pyb.co.uk/adventure/

Ffôn

01690 720214