Plan Your Adventure →

Digwyddiadau Camu i’r Copa

Y digwyddiadau chwaraeon gorau

Wedi’u lleoli ym mhrydferthwch Gogledd Cymru a thu hwnt, mae ein digwyddiadau yn ysbrydoliaeth i gystadleuwyr a gwylwyr fel ei gilydd.

Yn Camu i’r Copa rydym yn falch dros ben o gyflenwi’r heriau treiathlon, seiclo, rhedeg a nofio gorau yn y DU mewn lleoliadau hardd, eiconig, ac mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Treiathlonau mynydd, arfordirol a dinesig epig. Heriau dygnwch rhedeg sy’n mynd â’ch gwynt. Sbloets o rasys seiclo hirdaith. Mae yna rywbeth at ddant pawb yn Camu i’r Copa.

Ein calendr o ddigwyddiadau 2019:

Hanner Marathon a 10k Ynys Môn Creision Jones

Treiathlon Slateman

Treiathlon a Deuathlon Harlech

Treiathlon Caerdydd

Gor-Farathon, Hanner Marathon a 10k Llwybr SCOTT Eryri

Treiathlon Snowman HIGH5

Tour de Môn

Marathon Conwy SportPursuit

Treiathlon Superfeet Sandman

Deuathlon Llwybr Coed y Brenin ODLO

Contact

Gwefan

alwaysaimhighevents.com

Ffôn

01248 723 533